Savoir Vivre: Jak przygotować listę gości do personalizacji zaproszeń

Przygotowujesie się do zapraszania gości na swój ślub? Na pewno Waszym pierwszym krokiem będzie przygotowanie listy gości, która posłuży między innymi do personalizacji zaproszeń. Jeśli nastawiliście się na szybką i łatwą czynność to wkrótce zdacie sobie sprawę, że personalizacja zaproszeń nie będzie przysłowiową „bułką z masłem” i chąć niechąc zapoznacie się z różnego rodzaju wyjątkami i nietypowymi problemami. W niniejszym artykule postaramy się Wam pomóc i przedstawić najczęściej stosowane zasady,

Zapraszamy Was do lektury savoir-vivre czyli umiejętności związanymi z ogładą i dobrymi manierami dotyczących personalizowania zaproszeń ślubnych.

Jak odmieniać nazwiska gości na zaproszeniach

Zwroty grzecznościowe

Zwroty grzecznościowe używamy przed imieniem i nazwiskiem zaproszonego gościa. Najczęciej kojarzymy go z bardzo popularnym i powszechnie stosowanym skrótem Sz.P. Warto jednak wiedziec, że zwrot grzecznościowy jest również związany z pełnioną ważną funkcją np. „Szanowna Pani Dyrektor”, „Ksiądz Probosz Jan Twardowski” czy „Szanowny Pan Prezes”. Tytuł naukowy, zawodowy lub związany z pełnioną funkcję wypisujemy szczególnie wtedy kiedy nie jesteśmy blisko związani z zaproszonym gościem. Podpowiadamy, że zwroty grzecznościowe wypisuje się od wielkiej litery!

Błędem jest używanie nazw skróconych na zaproszeniach czyli Sz.P. Anna Węglowska choć jest to skrót powszechnie rozumiany i często używany. Nie jest on jednak poprawny i należy go unikać oraz używać pełnego zwrotu Szanowna Pani, Szanowny Pan, Szanowni Państwo. Dopuszczalną formą jest również Sz. Pani, Sz. Pan, Sz. Państwo, jednak im mniej skrótów użyjemy tym bardziej elegancko wybrzmi całość.

Coraz częściej narzeczeni rezygnują z form grzecznościowych i sformułowań Szanowna/y Pani/Pan na rzecz luźniejszych zwrotów np. ukochany dziadek Jurek czy ciocia Halinka. Uważamy, że jest to bardzo fajny trend, ponieważ ślub to uroczystość, na którą zapraszamy bliskich i przyjaciół, z którymi jesteśmy w dobrych relacjach. Jeśli zapraszamy rodzinę z niepełnoletnimi dziećmi wówczas należy je również wymienić na zaproszeniach, a jeśli ich nie znamy to pozostawmy dopisek „z dziećmi”. Wyjątkiem może być jedno dziecko, gdzie mimo wszystko dużo lepiej będzie wyglądał zapis z imieniem i warto dowiedzieć się jak ono brzmi.

Zwroty Szanowna Pani i Szanowny Pan w języku obcym

Zwroty grzecznościowe po angielsku

 • Dear Mrs. [imię i nazwisko] jeśli adresatem jest kobieta zamężna
 • Dear Miss. [imię i nazwisko] jeśli adresatem jest kobieta niezamężna
 • Dear Ms. [imię i nazwisko] jeśli nie znasz stanu cywilnego kobiety
 • Dear Madam – Szanowna Pani
 • Dear Mr – Szanowny Pan
 • Dear Sir – Szanowny Pan
 • Dear – Szanowny / Szanowna

Zwroty grzecznościowe po niemiecku

 • Sehr geehrte FrauSzanowna Pani
 • Sehr geehrter Herr – Szanowny Panie

Najpierw kobieta następnie mężczyzna

Najpierw zawsze wypisujemy kobietę, później mężczyznę. Nawet jeśli to mężczyzna jest nam bliski, a kobiety w ogóle nie znamy. Zasada ta obowiązuje nawet jeśli para tworzy nieformalny związek.

Elegancko jest zapraszać z imienia i nazwiska np. Annę Zamojską i Kamila Nowaka. Wypisanie zaproszenia dla „Janusza Nowaka z rodziną” jest na miejscu tylko wtedy, gdy nie zna się imienia partnerki czy członków rodziny. Warto jednak zadać sobie trochę trudu i zrobić wszystko co możliwe aby poznać przynajmniej imię partnera/partnerki zapraszanej osoby.

Uwaga: Nie wypada zapraszać „z osobą towarzyszącą” osoby, która jest w stałym, wieloletnim związku.

Jak odmieniać nazwiska na zaproszeniach

Główna zasada to taka, że polskie nazwiska podlegają deklinacji (odmianie wyrazu), a łatwiejszy wariant czyli formę nieodmienioną wybieramy jeśli nie znamy poprawnej deklinacji.

Odmiana nazwisk żeńskich

 • W przypadku kobiet odmieniamy wszystkie nazwiska zakończone na literę – a w tym także z końcówkami -a, -ska, – cka, -dzka, -ewa, -owa (np. Anna Krakowska);
 • Odmieniamy również nazwiska kończące się na -ówna i -anka (np. Beatę Zającównę);
 • Wyjątek: u kobiet nie odmieniamy nazwiska, które przejęły po męży w formie męskiej (np. Iwona Konarski).

Odmiana nazwisk męskich

W przypadku panów sprawa się nieco komplikuje. W zależności od tego jak kończy się nazwisko będziemy je odmieniali jako rzeczownik lub przymiotnik.

 • Odmieniamy wszystkie nazwiska zakończone na -a, -ski, -cki, -dzki, -ewa, -owy;
 • Nazwiska zakończone na spółgłoskę (np. Paweł Jaskot na Pawła Jaskota);
 • Nazwiska zakończone na -a lub -o odmieniamy jak rzeczowiniki (np. Karol Tymoszko na Karola Tymoszkę);
 • Nazwiska zakończone na -e, -i, -y odmieniamy jak przymotniki (np. Jan Kowalski na Jana Kowalskiego);
 • Wyjątek: u mężczyzn nie odmieniamy nazwisk, które są zakończone na „ła”.

Jak odmieniać nazwiska w liczbie mnogiej

Odmiana nazwisk w liczbie mnogiej zależy od końcówki nazwiska w mianowniku liczby pojedynczej.

 • Nazwiska zakończone na spółgłoskę lub na samogłoski -a, -e, -o w liczbie mnogiej kończa się na -owie i odmieniają się podobnie do rzeczowników (np. Nowak – Nowakowie – Szanownych Państwa Nowaków)
 • Nazwiska mające formę przymiotnikową (odpowiadają na pytanie „jaki”) w liczbie mnogiej kończą się na -i/-y i przyjmują wzór odmiany przymiotników (np. Kowalski – Kowalscy – Szanownych Państwa Kowalskich)
 • Nazwiska wyglądające jak rzeczowniki pospolite, odmieniają się na dwa sposoby
  • sposób 1: Gołąb – Gołąbowie – Szanownych Państwa Gołąbów
  • sposób 2: Gołąb – Gołębowie – Szanownych Państwa Gołębiów

Odmienianie nazwisk dwuczłonowych

 • Dla kobiety z dwuczłonowym nazwiskiem masz dwie opcje. Zapraszasz Iwonę Nowak – Kowalską i Jana Kowalskiego albo Iwonę i Jana Kowalskich.
 • W nazwiskach dwuczłonowych zawsze odmieniamy oba człony (np. Annę Pawlikowską Jasnorzewską)
 • wyjątek: nazwiska, które są herbem lub przydomkiem, mają człon przymiotnikowy, czy pochodzenie obce (np. Zapraszamy Marię Skłodowską Curie)

Podsumowując w języku polskim odmiana nazwisk nie jest sprawą oczwyistą jak mogłoby się początkowo wydawać. Podpowiadamy aby upewnić się dwa razy (można dać listę gości do sprawdzenia rodzicom lub komuś z rodziny) czy poprawnie zapisaliśmy imiona i nazwiska naszych gości, aby uniknąć ewentualnych przykrości. Błędy w zaproszeniach są nieeleganckie, a tego na pewno chce uniknąć każda Para Młoda.