Ex Libris – z ksiąg, ze zbiorów…

Zamawiając pieczątkę z ekslibrisem dla naszej prywatnej biblioteki pewnie wielu z was zastanawia się jaka prawidłowo powinno być napisane imię i nazwisko na takiej pieczęci.

Ex libris oznacza “z ksiąg” lub “ze zbiorów”, a zgodnie z zasadami języka polskiego imiona i nazwiska polskie podlegają deklinacji czyli odmianie wyrazu. Otóż wyjaśniamy, że poprawna forma imienia i nazwiska to:

Ex Libris Jana Kowalskiego, a nie Ex Libris Jan Kowalski.

Jeśli macie zamawiacie Ex Libris w prezencie i macie problem z odmianą nazwiska (co w języku polskim zdarza się dość często) przygotowaliśmy poradnik dotyczący odmianie, deklinacji nazwisk.

Ex Libris z biblioteki
Ex Libris : Z Ksiąg, Ze Zbiorów


Łacińskie wyrażenie ex libris dosłownie znaczy ‘z książek’, wymaga zatem użycia rzeczownika w dopełniaczu, czyli np. Ex libris Jana Kowalskiego. Wyrażenie to – pisane łącznie jako ekslibris – stało się w polszczyźnie rzeczownikiem oznaczającym znak własnościowy, księgoznak, czyli artystycznie wykonaną nalepkę z nazwiskiem lub godłem właściciela. W tym znaczeniu rzeczownik ekslibris ma również rząd dopełniaczowy.