Jak przygotować listę gości

Wesele to uroczystość, na której spotykają się rodzina i przyjaciele. Przygotowanie listy gości zawsze będzie obowiązkiem Was czyli Pary Młodej i zwykle nie jest to łatwe i szybkie zadanie. Musicie zdecydować jakim budżetem dysponujecie i ile osób może uczestniczyć w tym ważnym dla Was wydarzeniu. W dużym uproszczeniu część gości będzie ze strony Pana Młodego, część ze strony Panny Młodej. Uwzględnijcie również, że Wasi rodzice mogą chcieć zaprosić swoich gości, szczególnie jeśli będą uczestniczyć w kosztach wesela.

Poniższy poradnik nie będzie o tym kogo zaprosić i co na ten temat mówi etykieta ale o przygotowaniu listy gości, która posłuży do personalizacji zaproszeń, kopert oraz do wykonania planu stołów lub winietek. Poprawne wykonanie listy gości jest istotne z punktu widzenia poprawności gramatycznej i uniknięcia ewentualnych błędów w druku.

Personalizacja
Zaproszeń

Jak personalizować zaproszenia aby nikogo nie urazić? My oczywiście wykonamy nadruk na zaproszeniach jednak to Wy musicie zebrać wszystkie imiona i nazwiska swoich gości (oraz jeśli to możliwe osób towarzyszących), co może zająć nawet kilka dni.

Zgodnie z etykietą najpierw zawsze wymienia się kobietę, a następnie mężczyznę oraz w dalszej kolejności osoby dodatkowe (np. dzieci). W przypadku par jednej płci pierwsza będzie osobą zgodnie z literą alfabetu. Na zaproszeniach zwykle wypisuje się imiona i nazwiska gości w formie odmienionej (chyba, że inaczej wynika z treści zaproszenia), czyli

“… serdecznie zapraszają
Annę i Jana Kowalskich
na swój ślub …”

Aby wyeliminować pomyłki, nie ingerujemy w listy gości, które przygotujecie. Dlatego ważne jest byście dokładnie sprawdzili poprawność, najlepiej jeśli listę gości sprawdzi kilka osób. Szczególnie zwróćcie uwagę na poprawną formę odmieniania, czyli

“Iwonę i Łukasza Konarskich

czy

“Iwonę i Łukasza Konarski

Prosimy również w żaden sposób nie formatować list gości. Nie używać tabelek, punktowania, numerowania i innych. Do przygotowania własnego pliku z listą możecie skorzystać z przykładowej listy gości, którą przygotowaliśmy w zwykłym notatniku dostępnym i edytowalnym na każdym komputerze, tablecie lub telefonie.

lISTA GOŚCI
NA WINIETKI

Przygotowanie listy gości do wykonania winietek na stoły wydaje się najłatwiejszą sprawą. Pamiętajcie, że na liście zawsze najpierw powinno być imię zaproszonej osoby, a dopiero po nim nazwisko. Częstą praktyką jest wypisywanie samych imion – na przykład do stolika dzieci (wówczas używa się także dużej, łatwej do przeczytania czcionki) lub pseudonimów/ksywek w przypadku przyjaciół, których bardzo dobrze znamy i którzy akceptują taką formę.

Możecie mieć wątpliwości jak na winietce wypisać osobę towarzyszącą. Otóż na pewno elegancko byłoby zadać sobie trud i dowiedzieć się jak osoba, z którą przychodzi Wasz gość ma na imię ale nie zawsze jest to możliwe, na przykład w przypadku zmiany w ostatniej chwili lub po prostu ktoś nie wie jeszcze z kim przyjdzie. Wówczas bardzo często przygotowuje się po prostu winietkę z napisem “Osoba towarzysząca”. Można również na winietce dodać z kim przyszedł dany gość, np.

Osoba towarzysząca
Darii Nowak

Listę przygotujcie w ten sam sposób co wszystkie pozostałe. Po prostu jedna pozycja pod drugą, bez punktowania, numerowania oraz innego formatowania tekstu (np. tabelki)

Wzór do pobrania

lISTA GOŚCI
DO PLANU STOŁÓW

#

PERSONALIZACJA
KOPERT

Kilka ogólnych wskazówek, jeśli chodzi o personalizowanie i/lub adresowanie kopert ślubnych

  • zawsze piszcie pełne imiona i nazwiska zamiast pseudonimów,
  • pamiętajcie, kto jest rozwiedziony. W przypadku kobiety zapytajcie jakiego używa nazwiska – po mężu czy panieńskie,
  • nie musicie wyszczególniać dzieci. Dodajcie po prostu dopisek „z Rodziną” po imionach rodziców,
  • najlepiej byłoby znać imię i nazwisko osoby towarzyszącej. Jeśli nie, możecie dopisać z osobą towarzyszącą
  • dla pary niezamężnej wymieńcie pełne imię i nazwisko każdego gościa, poprzedzone odpowiednim tytułem, ułożone w dwóch oddzielnych wierszach. Nie ma znaczenia, kogo wymienicie jako pierwsze, a w razie wątpliwości wybierzcie opcję alfabetyczną. Jeśli jest to para z długim stażem, możecie umieścić ich imiona w tym samym wierszu.

Podawajcie formalne i nieformalne zwroty honorowe, grzecznościowe lub te podkreślające znaczenie danej osoby w relacjach oficjalnych. Najczęściej pisze się zdobyte wykształcenie (doktor, profesor)

Poniżej wybrane tradycyjne zasady savoir-vivre tytułowania:

  • w nagłówku nie skraca się takich tytułów jak: dyrektor, redaktor, profesor („Pan Dyr.”, „Pan Prof.”), wyjątek: doktor, magister, inżynier, np. „Pan dr”, „Pan mgr”,
  • w zwrotach ze słowami Pan/Pani najczęściej dodajemy Szanowny…/Szanowna…, lub dobitniej Wielce Szanowny…/Wielce Szanowna…,
  • nie łączy się tytułów, np. Pan Profesor Kanclerz, Pan Profesor Burmistrz itd.,
  • żony nie korzystają z tytułów mężów i odwrotnie,

A jeśli macie wątpliwości, zapytajcie kogoś z rodziny!

Przykładowa lista gości do personalizacji kopert