Jak przygotować listę gości

Wesele to uroczystość, na której spotykają się rodzina i przyjaciele. Przygotowanie listy gości zawsze będzie obowiązkiem Was czyli Pary Młodej i zwykle nie jest to łatwe i szybkie zadanie. Musicie zdecydować jakim budżetem dysponujecie i ile osób może uczestniczyć w tym ważnym dla Was wydarzeniu. W dużym uproszczeniu część gości będzie ze strony Pana Młodego, część ze strony Panny Młodej. Uwzględnijcie również, że Wasi rodzice mogą chcieć zaprosić swoich gości, szczególnie jeśli będą uczestniczyć w kosztach wesela.

Poniższy poradnik nie będzie o tym kogo zaprosić i co na ten temat mówi etykieta ale o przygotowaniu listy gości, która posłuży do personalizacji zaproszeń, kopert oraz do wykonania planu stołów lub winietek. Poprawne wykonanie listy gości jest istotne z punktu widzenia poprawności gramatycznej i uniknięcia ewentualnych błędów w druku.

Personalizacja
Zaproszeń

Jak personalizować zaproszenia aby nikogo nie urazić? My oczywiście wykonamy nadruk na zaproszeniach jednak to Wy musicie zebrać wszystkie imiona i nazwiska swoich gości (oraz jeśli to możliwe osób towarzyszących), co może zająć nawet kilka dni.

Zgodnie z etykietą najpierw zawsze wymienia się kobietę, a następnie mężczyznę oraz w dalszej kolejności osoby dodatkowe (np. dzieci). W przypadku par jednej płci pierwsza będzie osobą zgodnie z literą alfabetu. Na zaproszeniach zwykle wypisuje się imiona i nazwiska gości w formie odmienionej (chyba, że inaczej wynika z treści zaproszenia), czyli

“… serdecznie zapraszają
Annę i Jana Kowalskich
na swój ślub …”

Aby wyeliminować pomyłki, nie ingerujemy w listy gości, które przygotujecie. Dlatego ważne jest byście dokładnie sprawdzili poprawność, najlepiej jeśli listę gości sprawdzi kilka osób. Szczególnie zwróćcie uwagę na poprawną formę odmieniania, czyli

“Iwonę i Łukasza Konarskich

czy

“Iwonę i Łukasza Konarski

Prosimy również w żaden sposób nie formatować list gości. Nie używać tabelek, punktowania, numerowania i innych. Do przygotowania własnego pliku z listą możecie skorzystać z przykładowej listy gości, którą przygotowaliśmy w zwykłym notatniku dostępnym i edytowalnym na każdym komputerze, tablecie lub telefonie.

PERSONALIZACJA
KOPERT

Kilka ogólnych wskazówek, jeśli chodzi o personalizowanie i/lub adresowanie kopert ślubnych

  • zawsze piszcie pełne imiona i nazwiska zamiast pseudonimów,
  • pamiętajcie, kto jest rozwiedziony. W przypadku kobiety zapytajcie jakiego używa nazwiska – po mężu czy panieńskie,
  • nie musicie wyszczególniać dzieci. Dodajcie po prostu dopisek „z Rodziną” po imionach rodziców,
  • najlepiej byłoby znać imię i nazwisko osoby towarzyszącej. Jeśli nie, możecie dopisać z osobą towarzyszącą
  • dla pary niezamężnej wymieńcie pełne imię i nazwisko każdego gościa, poprzedzone odpowiednim tytułem, ułożone w dwóch oddzielnych wierszach. Nie ma znaczenia, kogo wymienicie jako pierwsze, a w razie wątpliwości wybierzcie opcję alfabetyczną. Jeśli jest to para z długim stażem, możecie umieścić ich imiona w tym samym wierszu.

Podawajcie formalne i nieformalne zwroty honorowe, grzecznościowe lub te podkreślające znaczenie danej osoby w relacjach oficjalnych. Najczęściej pisze się zdobyte wykształcenie (doktor, profesor)

Poniżej wybrane tradycyjne zasady savoir-vivre tytułowania:

  • w nagłówku nie skraca się takich tytułów jak: dyrektor, redaktor, profesor („Pan Dyr.”, „Pan Prof.”), wyjątek: doktor, magister, inżynier, np. „Pan dr”, „Pan mgr”,
  • w zwrotach ze słowami Pan/Pani najczęściej dodajemy Szanowny…/Szanowna…, lub dobitniej Wielce Szanowny…/Wielce Szanowna…,
  • nie łączy się tytułów, np. Pan Profesor Kanclerz, Pan Profesor Burmistrz itd.,
  • żony nie korzystają z tytułów mężów i odwrotnie,

A jeśli macie wątpliwości, zapytajcie kogoś z rodziny!

Przykładowa lista gości do personalizacji kopert

lISTA GOŚCI
DO PLANU STOŁÓW

#

lISTA GOŚCI
NA WINIETKI

Przygotowanie listy gości do wykonania winietek na stoły wydaje się najłatwiejszą sprawą. Pamiętajcie, że na liście zawsze najpierw powinno być imię zaproszonej osoby, a dopiero po nim nazwisko. Częstą praktyką jest wypisywanie samych imion – na przykład do stolika dzieci (wówczas używa się także dużej, łatwej do przeczytania czcionki) lub pseudonimów/ksywek w przypadku przyjaciół, których bardzo dobrze znamy i którzy akceptują taką formę.

Możecie mieć wątpliwości jak na winietce wypisać osobę towarzyszącą. Otóż na pewno elegancko byłoby zadać sobie trud i dowiedzieć się jak osoba, z którą przychodzi Wasz gość ma na imię ale nie zawsze jest to możliwe, na przykład w przypadku zmiany w ostatniej chwili lub po prostu ktoś nie wie jeszcze z kim przyjdzie. Wówczas bardzo często przygotowuje się po prostu winietkę z napisem “Osoba towarzysząca”. Można również na winietce dodać z kim przyszedł dany gość, np.

Osoba towarzysząca
Darii Nowak

Listę przygotujcie w ten sam sposób co wszystkie pozostałe. Po prostu jedna pozycja pod drugą, bez punktowania, numerowania oraz innego formatowania tekstu (np. tabelki)

Wzór do pobrania