Nowe próbniki / New sample packs

Zobaczcie, dotknijcie i poczujcie nasze zaproszenia ślubne, abyście mogli się upewnić, że wasi goście otrzymają idealne zaproszenie na wasz ślub. Wiemy, jak ważne jest, aby zobaczyć i poczuć papier własnoręcznie! Dlatego zachęcamy was do zamawiania pakietu z próbkami. Najnowszy nasz próbnik zawiera pięć najbardziej popularnych zaproszeń ślubnych, kopertę z wkładką i próbnik kolorów.

Niestety, ale nie oferujemy personalizacji próbek z tekstem własnym lub w konkretnych kolorach czy wzorach.

New sample packs

See, touch, and feel our wedding invitations to ensure that your guests receive the perfect invitation to your wedding. We know how important is to see and feel paper in person! That is why we encourage you to order a sample pack. Our newest sample pack includes our top five wedding invitations, envelope with a liner and a color swatch card.

Unfortunately, but we can not customize samples or accommodate requests for specific colors, and designs.