Jakie informacje musimy zamieścić w zaproszeniu?

Zaproszenia na ślub (powinny zostać wysłane najpóźniej sześć do ośmiu tygodni przed ślubem) i są głównym źródłem przekazania ważnych informacji Waszym gościom. Wyjaśniając najkrócej jak to możliwe musicie podać trzy rzeczy – kto bierze ślub, kiedy odbywa się ślub (data i godzina) i gdzie się odbywa (miejsce i adres). Najbardziej elegancko będzie jeśli treść samego zaproszenia jest stosunkowo krótka, a wszelkie dodatkowe informacje umieścicie na osobnej karcie.

Jakie informacje zamieścić na zaproszeniu

Co musi się znaleźć na zaproszeniach

Kto zaprasza?

Musicie podać, kto organizuje (w domyśle płaci) Wasz ślub. Mogą to być rodzice Wasi i / lub współmałżonka, inni krewni lub, jeśli Ty i Twój małżonek sami płacicie za ślub, po prostu Wasze imiona. Jeśli pokrywacie większość kosztów swojego ślubu, ale Wasi rodzice płacą za kilka elementów, możecie napisać po prostu:

“W imieniu rodziców i własnym
Ania Nowak i Tomek Kowalski
zapraszają na swój ślub…”

lub

“Basia i Marek
wraz z rodzicami
serdecznie zapraszają…”

Ważne jest byście pamiętali, że jeśli rodzice płacą za ślub to powinniście ich umieścić na zaproszeniu lub zaryzykować, że się obrażą.

Imiona Pary Młodej

Wydaje się oczywiste, że należy podać imiona Pary biorącej ślub. W przypadku ślubów płci przeciwnej imię panny młodej zapisuje się przed nazwiskiem pana młodego. Natomiast imiona par tej samej płci powinny być wymienione w porządku alfabetycznym. Imiona przeważnie w jakiś sposób wyróżnia się na zaproszeniach – wypisuje się je w większym rozmiarze, używa ozdobnych lub nowoczesnych czcionek lub pięknie kaligrafuje.

Data ślubu

Wypisanie daty ma zasadnicze znaczenie dla upewnienia się, że goście wiedzą dokładnie, kiedy odbędzie się Wasz ślub. Datę zwykle umieszcza się zaraz na początku zaproszenia, tuż po imionach Państwa Młodych. Pamiętajcie, aby podać dzień, miesiąc i rok, aby upewnić się, że wszystko jest dostatecznie jasne.

Godzina

Podajcie godzinę ceremonii, aby goście wiedzieli, o której przyjść. Unikniecie wówczas niepotrzebnych telefonów od gości z pytaniem, kiedy rozpocznie się ceremonia. Godzinę wypisuje się na zaproszeniu zaraz po dacie.

Miejsce uroczystości

Pod datą i godziną podajcie nazwę miejsca ceremonii oraz adres. Jeśli przyjęcie weselne odbywa się w tym samym miejscu, co ceremonia ślubna, możecie napisać na zaproszeniu

„Przyjęcie bezpośrednio po ceremonii”

co będzie sugerowało zaproszonym gościom, że przyjęcie odbędzie się w tym samym miejscu. Jeśli wesele znajduje się w innym miejscu, podajcie również nazwę lokalu i adres lub dołączcie dodatkową kartę z niezbędnymi szczegółami np. wskazówki dojazdu, niezbędne numery telefonów albo informacje o dostępnym parkingu.

Dress Code

Jeśli na Waszym weselu obowiązuje dress code (chcecie, aby wszyscy goście nosili określony strój), możecie to zamieścić na zaproszeniach. Dress code nie jest informacją konieczną ale może być pomocne dla gości. Ostatecznie to do Was należy decyzja, czy będziecie elastycznie w kwestii ubioru.

Potwierdzenie przybycia

Prośba o potwierdzenie przybycia również nie jest informacją konieczną na zaproszeniu. Najbardziej elegancką formą jest umieszczenie RSVP (respond sil vous plait) na osobnej karcie lub w ostateczności na odwrocie zaproszenia. Nigdy na właściwym zaproszeniu. Jaki ustalić termin odpowiedzi? Idealnie byłoby, gdyby goście odpowiedzieli na Wasze zaproszenie wkrótce po jego otrzymaniu, ale wszyscy wiemy, że nie zawsze tak jest. Zalecamy poproszenie o potwierdzenie około trzy tygodnie przed dniem ślubu. W ten sposób uzyskacie wystarczająco dużo czasu, aby zareagować i wprowadzić odpowiednie korekty w planowaniu uroczystości.

Informacja o prezentach

Etykieta mówi wyraźnie, że wręczane przez Was zaproszenia nie powinny zawierać informacji o prezentach – sugeruje to bowiem, że prosicie o prezenty w zamian za przybycie. Bardzo często, na odwrocie zaproszenia umieszcza się jednak krótką notkę o prezentach, kwiatach lub piktogramy (rysunki) sugerujące co chcecie otrzymać. Sugerowane przez nas rozwiązanie to umieszczenie wszystkich dodatkowych informacji (łącznie z RSVP) na osobnej karcie.